PERANGKAT DESA

KAUR KEUANGANKAUR ADMINISTRASI DAN UMUMKASI PEMERINTAHANKASI PEMBANGUNANKASI KESRASTAF KAUR ADINISTRASI DAN UMUMSTAF KAUR KEUANGANSTAF KASI PEMERINTAHANSTAF KASI PEMBANGUNANSTAF KASI KESRA

FOTO

NAMA  : SAMSUHADHI SRI MULYONO

DESA     : LUWANG RT 01 RW 01

KECAMATAN : TAYU

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN KEDUNGBANG

SMPN 01 TAYU

SMAN TAYU

IKIP PGRI TUBAN

MOTT0
NIHIL “

FOTO

NAMA  : SISWANTO

DESA     : LUWANG RT 03 RW 01

KECAMATAN : TAYU

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN LUWANG

SMP MUHAMMADIYAH KALIKALONG

 

MOTT0
NIHIL “

FOTO

NAMA  : SUJARWO

DESA     : LUWANG RT 04 RW 01

KECAMATAN : TAYU

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SMA PGRI 3 TAYU

MOTT0
NIHIL “

FOTO

NAMA  : SUNARSO

DESA     : LUWANG RT 01 RW 02

KECAMATAN : TAYU

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : NIHIL

SMP : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

FOTO

NAMA  : SOLEH HADI

DESA     : LUWANG RT 02 RW 02

KECAMATAN : TAYU

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : NIHIL

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

FOTO

NAMA  : JUWADI

DESA     : LUWANG RT 02 RW 02

KECAMATAN : TAYU

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

FOTO

NAMA  : ALI SUBKHAN

DESA     : LUWANG RT 03 RW 02

KECAMATAN : TAYU

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI SIROJUL ANAM

SMPN 01 TAYU

STM BINA TUNAS BHAKTI JUWANA

MOTT0
NIHIL “

FOTO

NAMA  : SOEDIJO

DESA     : LUWANG RT 02 RW 01

KECAMATAN : TAYU

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

FOTO

NAMA  : ACHMAD MOHTAROM

DESA     : LUWANG RT 04 R 01

KECAMATAN : TAYU

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : NIHIL

SMP : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

FOTO

NAMA  : MASRICHAN

DESA     : LUWANG

KECAMATAN : TAYU

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : NIHIL

MOTT0
NIHIL “